Важливість колективного договору в наш час

     Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

           Колективний договір є важливим нормативно-правовим актом, який регулює умови праці на підприємстві. Значення правильно складених колективних договорів завжди було важливим, як для роботодавців, так і для працівників, і важко переоцінити їхню роль на сучасному етапі розвитку економіки. Тому, все більше досвідчених роботодавців самостійно замислюються над складенням колективних договорів і навіть звертаються за допомогою до експертів, щоб врахувати всі правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів. І це зрозуміло, адже в укладенні договорів повинні бути зацікавлені роботодавці не менше ніж працівники, оскільки існує безпосередній зв’язок між стимулами праці і соціальними резервами виробництва. Правильно складений колективний договір сприятиме ефективному господарюванню і стимулюватиме виробництво.

     Відповідно до статті 65 Господарського кодексу, статті 11 Кодексу законів про працю та Закону України «Про колективні догори і угоди» незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи, необхідно укласти колективний договір.

     Важливість створення колективних договорів випливає із цілої низки норм Кодексу законів про працю України (статті 15, 17, 19, 20, 50, 52, 66, 72, 74, 75, 76, 80, 142, 153, 161, 162, 166, 247, 250 та ін.), якими передбачено регулювання норм тривалості часу та робочого тижня; установленого переліку робіт за умов безперервного виробництва; тривалість перерви для відпочинку та харчування; термін щорічної основної та додаткової відпустки, можливості їх перенесення; грошова компенсація за невикористану відпустку; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; схвалення комплексних планів поліпшення умов; визначення порядку використання коштів і матеріалів на охорону праці; безоплатне надання за встановленими нормами лікувально-профілактичного харчування на роботах з особливо шкідливими умовами праці; розмір відрахування коштів на культурно-масову та оздоровчу роботу та інше.

    Зрозуміло, що невеликому підприємству з нечисленним штатом працівників укладати колдоговір, який враховує конкретну специфіку цього підприємства, нібито і немає потреби. Можливо, простіше укласти з працівником письмовий трудовий договір. Але річ у тім, що колективний договір, на відміну від трудового договору, регулює ширше коло відносин трудового колективу та підприємства. Тимчасом як трудовий договір регулює лише трудові відносини.

     Доволі суттєвим аспектом для усіх сторін колективного договору є його продовження, а краще – укладення нового, з урахуванням змін, які сталися за час його дії у правовому полі. Хоча строк дії колективних договорів оговорено статтею 17 КЗпП, конкретний період встановлюється на період, обговорений сторонами. Тому дуже важливо є своєчасна його заміна, з урахуванням нових правових норм.

     Слід мати на увазі, що колективний договір дає можливість відносити цілий ряд витрат (на оплату праці робітників, внески на соціальні заходи, витрати на удосконалення технологій, організації виробництва, техніку безпеки, охорону праці та ін.) на валові видатки, які не оподатковуються податком на прибуток. Це, безумовно, ще один позитивний момент для керівників підприємств.

     Законодавством не передбачено санкцій для підприємства або його посадових осіб за відсутність колективного договору або не прояв ініціативи по його укладенню. Відповідальність існує лише за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, або за умисне порушення семиденного терміну з дня початку переговорів, або якщо не була розпочата робота відповідної комісії у встановлені сторонами строки. Згідно статті 17 ЗУ «Про колективні договори і угоди» на осіб які вчинили вищевказані дії накладаються штрафи у розмірі до десяти неоподаткованих доходів громадян. Також ці особи несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення.

     Таким чином, відсутність колективного договору тягне за собою дуже багато негативних наслідків, що заважає нормальній роботі підприємства та додатково сповільнює його розвиток. Головне – чітко прописати в ньому всі тонкощі, щоб потім не виникало питань ні у перевіряючих органів, ні суперечок з трудовим колективом.

     За консультаціями та роз’ясненнями з приводу розробки, укладення та реєстрації колективного договору потрібно звертатися до відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення за адресою:

     вул. Євгена Присяжного, 23, телефон 4-17-73.

Начальник відділу з питань праці
та соціально-трудових відносин УСЗН
Новомиргородської райдержадміністрації
А.Дудар

Коротке посилання: http://nmrda.kr-admin.gov.ua/?p=11264

Залишити відповідь