Про колективні договори і угоди

       З метою визначення умов праці й зайнятості на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю і мають статус юридичної особи, укладається колективний договір, необхідність якого передбачена  ст. 17 Закону України  “Про підприємство в Україні”, ст.2 Закону України “Про колективні договори й угоди”, ст.20 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст.65 Господарського кодексу України та ст.11 КЗпП України.

      Сучасний законодавчий процес має тенденцію до скорочення обсягів централізованого регулювання трудових прав і гарантій державою, яка залишає за собою лише мінімально необхідний рівень, а більше повноважень щодо забезпечення соціально – трудових прав і інтересів працівників передається на рівень підприємства, які реалізуються через механізм колективних договорів. Реалізація колективного договору здійснює захист як інтересів власників підприємств, так і колективних інтересів та трудових і соціально-економічних прав працівників у сфері праці та інших питаннях, які законодавством не врегульовуються і мають визначатися колективним договором. Отже, якщо колективний договір на підприємстві не укладений, то і права та гарантії працівників у зазначеній сфері соціально – трудових відносин не можуть бути належним чином реалізованими. Тільки в колективному договорі можна врахувати особливості і умови праці на конкретному підприємстві, ресурсні можливості і підвищення рівня оплати праці, матеріального стимулювання якісної і продуктивної праці, встановлення доплат і надбавок працівникам до тарифних ставок і посадових окладів понад рівень, визначений законодавством, Генеральною і галузевою угодами. Колективними договорами підприємств, установ та організацій передбачається окрім того підвищення технічного рівня виробництва, стабілізація фінансово-економічного стану. Рекомендуємо керівникам підприємств, установ, організацій  усіх форм власності переглянути діючі колективні договори, з врахуванням змін трудового законодавства, або укласти нові, термін дії яких минув, а також укласти колективні договори на тих підприємствах, на яких вони відсутні.

     Також рекомендуємо керівникам підприємств, установ та організацій під час ведення переговорів сторін по укладенню колективного договору (статті 10, 11 Закону) включати  до них відповідні  положення щодо:

–    забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (стаття 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

–  про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності (Конвенція Міжнародної Організації Праці № 100)

–  профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями (Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затверджена Законом України від 20 жовтня 2014 року №1708-VІІ);

–  охорони праці, соціального захисту та обов’язкового соціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією, з урахуванням потреб працівників  у  контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу  ( Загальнодержавна  цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затверджена Законом України від 20 жовтня 2014 року №1708-VІІ).  Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на те органами і засвідчує автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію.

  1. Угода, колективний договір подаються на реєстрацію сторонами, які їх підписали в трьох примірниках (перший, другий і копія).
  2. Угода, колективний договір, що подаються на реєстрацію, повинні:

а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня, обов’язковим для всіх суб’єктів, що перебувають в сфері дії сторін, які їх підписали;

б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій, галузі, місцевого бюджету тощо;

в) відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися за загальними нормами правопису.

  1. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.
  2. Під час реєстрації угоди, колективного договору управління  соціального захисту населення Новомиргородської райдержадміністрації робить напис за встановленим зразком та відповідний запис в книзі реєстрації колективних договорів.
  3. У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичними.
  4. Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня одержання угоди, колективного договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову у реєстрації, перший і другий примірники угоди, колективного договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія цих документів зберігається в управлінні соціального захисту населення Новомиргородської райдержадміністрації.
  5. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди, колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, встановленому законом для колективних договорів.

      Реєстрація колективних договорів, надання методичної і консультативної допомоги здійснюється  управлінням соціального захисту населення Новомиргородської райдержадміністрації за адресою: вул. Євгена Присяжного, 23-а,   тел. 4 17 73.

 

Начальник відділу з питань праці

та соціально-трудових відносин

УСЗН райдержадміністрації                                                       Анна ДУДАР

 

Коротке посилання: http://nmrda.kr-admin.gov.ua/?p=12186

Залишити відповідь