ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ голови Новомиргородської районної державної адміністрації за 2019 рік

Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року №987 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій», наказу Національного Агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади», діючи на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенство права, законності пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних та місцевих інтересів районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.

Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної адміністрації та розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як головою райдержадміністрації, посадовими особами райдержадміністрації, послідовно і наполегливо вживаються заходи, спрямовані на організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування структурних підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної співпраці з місцевими радами, громадськими формуваннями, територіальними органами міністерств і відомств України в районі, суб’єктами господарської діяльності усіх форм власності, які беруть безпосередню участь у процесах втілення у життя вимог сьогодення.

У 2019 році розвиток базових галузей економіки та соціальної сфери району відбувався в умовах продовження реалізації державної політики у різних сферах діяльності та впровадження реформ, спрямованих на підвищення якості життя громадян та виконання основних показників завдань програми економічного і соціального розвитку Новомиргородського району на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради.

В 2019 році основні зусилля райдержадміністрації направлені на утримання темпів розвитку територій, які було започатковано в попередні роки.

Продовжується робота щодо виконання заходів, направлених на належний рівень керованості процесами економічного і соціального розвитку, соціального захисту населення.

Результатом реалізації програмних завдань є наступне:

 

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-жовтень 2019 року становить 1061420,0 тис. грн., або 124,2 % до відповідного періоду 2018 року. Обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за звітний період становлять 37879,4 грн., або 125,4 % до відповідного періоду минулого року. В загальному обсязі реалізованої промислової продукції займає близько 75 % продукція добувної промисловості (ТОВ ВКФ «Велта») та 15 % переробної промисловості (ТОВ «Новомиргородський цукор»).

ТОВ ВКФ «Велта» займається розробкою Бирзулівського родовища ільменітового концентрату (титанової руди). Підприємство розпочинало свою виробничу діяльність із номінальної потужності 185 тис. тон ільменіту на рік та на даний час збільшило до 300 тис. тон в рік.

Подальше розширення виробництва ільменіту буде проводитись за рахунок будівництва гірничо-збагачувального комплексу на базі Лікарівського родовища. ТОВ ВКФ «Велта» підписала меморандум з американською компанією CMCCometals, яка здійснить фінансування проекту по будівництву ГЗК на Лікарівському родовищі титанової руди. Капітальні інвестиції обговорюються сторонами в рамках $ 50 млн. Нoмiнaльнa потужність Лікарівського ГЗК планується на рівні 120 тис. тон ільменіту на рік.

        ТОВ «Новомиргородський цукор» та ПП «Шаруня» постійно розвиваються, впроваджують нові технології та удосконалюють виробництво. На підприємствах впроваджується міжнародна система управління безпечністю харчової продукції (НАССР-HazardAnalysisandCriticalControlPoints). Впровадження даної системи проводиться поетапно та дозволить гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом контролю небезпечних чинників. Робота такої системи на підприємствах забезпечить вихід продукції на європейський ринок.

 

Сільське господарство

Темп росту валової продукції забезпечено виключно за рахунок збільшення обсягів виробництва рослинницької продукції, зокрема за рахунок обсягів виробництва зернових, валовий збір яких в 2019 році по всіх категоріях господарств склав 203,9 тис. тон (в 2018 році 187,7 тис. тон), що становить 109 % проти 2018 року. Валовий збір соняшнику становить 53,5 тис. тон (87,5 % проти 2018 року) при урожайності 26,9 ц/га, сої – 16,8 тис. тон (83,6 % проти 2018 року) при урожайності 19,0 ц/га, цукрових буряків – 192,5 тис. тон (239,0 % проти 2018 року) при урожайності 726,0 ц/га.

Під урожай 2020 року в агроформуваннях району посіяно озимих зернових культур 9,9 тис. га, або 81 % до попереднього року, в тому числі озимої пшениці на площі 7,1 тис. га (88% до попереднього року), озимого ячменю на площі 1,2 тис. га ( 75 %), озимого ріпаку на площі 1,6 тис. га (63%). Зменшення площ посіву озимих під урожай наступного року зумовлено високим ризиком через відсутність вологи в ґрунті в оптимальні строки посіву озимини.

Разом з тим, впродовж багатьох років на території району спостерігається зменшення утримуваного поголів’я. За оперативними даними за 2019 рік по всіх категоріях господарств району чисельність утримуваного поголів’я великої рогатої худоби налічує 2650 голів, що в порівнянні до відповідного періоду минулого року становить 88%, в тому числі корів 1620 голів, відповідно 85 %, свиней налічує 3389 голів, або 85% до минулого року.

За оперативними даними за 2019 рік вироблено м’яса по всіх категоріях господарств 1252 т, що становить 100% до відповідного періоду минулого року, молока – 114421 т, або 101,0 % до 2018 року, яєць – 10,2 млн. шт, або 108% до минулого року.

У 2019 році агроформуваннями району придбано 34 одиниці сільськогосподарської техніки на суму 33,1 млн. грн.

Відповідно до проведеного моніторингу за 2019 рік по всіх агроформуваннях середньомісячна зарплата одного працюючого складає 8686 грн., або 120,9 % до попереднього року, по агроформуваннях облікового кола – 9353 грн., або 120,9 % до 2018 року.

Також за оперативними даними нарахування орендної плати за оренду земельних часток (паїв) в 2019 році становить 94,4 млн. грн. Орендна плата за оренду 1 га за 2019 рік становить 2299 грн. В цілому по району орендна плата за оренду земельних часток (паїв) становить в межах 7 % від грошової оцінки орендованих земель.

 

Транспорт та зв’язок

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території району програмою соціально-економічного та культурного розвитку Новомиргородського району на 2019 рік передбачено кошти (за рахунок коштів місцевих бюджетів) на проведення капітального та поточного ремонтів вулиць і доріг комунальної власності в сумі 4200,0 тис. грн.

У січні-грудні 2019 року за рахунок коштів місцевих бюджетів на експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності використано коштів в сумі 115,3 тис. грн. довжиною 52,7 тис. кв. м. Також проведено капітальний ремонт доріг комунального значення протяжністю 5,876 тис. кв. м

на суму 3040,7 тис. грн. та поточний ремонт вулиць та доріг комунального значення протяжністю 47,7 тис. кв. м. на суму 4650,2 тис. грн.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху на вулицях та дорогах комунальної власності органами місцевого самоврядування у 2019 році проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення протяжністю 7,0 км та використано коштів в сумі 348,1 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у     2019 році на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення використано коштів в сумі 9373,8 тис. грн.

У січні – грудні 2019 року на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення використано коштів в сумі 1637,0 тис. грн. Також на експлуатаційне утримання та проведення ремонтних робіт територіальних автомобільних доріг використано коштів в сумі    7602,1 тис. грн.

У районі працюють суб’єкти господарювання, що надають послуги:

телефонного зв’язку (Новомиргородський СЛД №1 Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Лайфселл», ПАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київ-стар»);

поштового зв’язку (центр обслуговування споживачів № 10 Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», Ін Тайм, Нова пошта);

інтернет-послуги (Новомиргородський СЛД №1 Кіровоградської філії                 ПАТ «Укртелеком», Інтертелеком, Шторм, Скай Лінк). Зростає кількість абонентів мобільного зв’язку, мережі Інтернет.

З метою збільшення частки сільських населених пунктів з доступом до швидкісного Інтернету та отримання безперебійного та якісного сервісу доступу до Інтернету, на даний час завершені роботи по будівництву волоконної оптичної лінії та обладнання в населених пунктах Листопадове та Турія.

 

Оплата праці та ринок праці

Згідно із статистичними даними рівень середньомісячної заробітної плати в районі у ІІІ кварталі 2019 року становив 8842,0 грн., що на 2261,0 грн. більше ніж у відповідному періоді 2018 року.

Протягом січня – грудня 2019 року проведено 12 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. На засіданнях заслухано 122 керівника суб’єктів господарювання району, з яких 114 – де мало місце нарахування найманим працівникам заробітної плати менше та на рівні мінімального розміру та 8 керівників суб’єктів господарювання району, середня заробітна плата найманих працівників яких значно нижча середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у регіоні. Керівникам рекомендовано дотримуватися норм чинного законодавства про працю України в частині дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, а також розглянути можливість підвищення рівня оплати праці найманих працівників. Протягом звітного періоду групою обстежено 230 суб’єктів господарювання, виявлено 13 “тіньових” робочих, які легалізовані.

На виконання Програми зайнятості населення у Новомиргородському районі на період до 2020 року у січні–листопаді 2019 року створено 110 нових робочих місць, виконання завдання Програми зайнятості на 2019 рік (95 робочих місць) становить 115,8%.

В районі діє комісія з питань своєчасності виплати та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.

Протягом січня-грудня 2019 року проведено 12 засідань комісії.

Станом на 01 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати заробітної плати на підприємствах району відсутня.

Протягом січня-грудня 2019 року обстежено 16 суб’єктів господарювання різних форм власності щодо дотримання ними чинного законодавства про оплату праці, в ході яких надано 59 рекомендацій для усунення виявлених недоліків у роботі.

 

Соціальний захист

Станом на 01 січня 2020 року працівниками управління соціального захисту населення Новомиргородської райдержадміністрації нараховано субсидій для на суму 36453984,73 грн., з них:

на житлово-комунальні послуги: 31549,3 тис. грн.;

на субсидію готівкою на тверде паливо та скраплений газ: 4904,7 тис. грн.

З них виплачені субсидії в грошовій готівковій формі з 01 лютого 2019 року – 22612,3 тис грн., в грошовій безготівковій формі – 1202,8 тис. грн.

Спірні питання, які виникли при призначенні державних соціальних допомог та субсидії вирішувалися на комісії з питань призначення усіх видів державних соціальних допомог, субсидій та пільг населенню району.

За період 2019 року нараховано пільг на загальну суму 2772,82 тис. грн. Станом на 01.01.2020 року проплачена готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу – 523 особам пільгових категорій населення на загальну суму 1050,34 тис. грн.

Призначені та виплачені різні види допомоги населенню на загальну суму 8368,8 тис. грн., в т. ч. поштові витрати на суму 18,0 тис. грн.

За період 2019 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів державного бюджету виплачені:

компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування постраждалих громадян 1,2 категорії на суму 381,7 тис. грн., компенсації на оздоровлення на суму 25,6 тис. грн.;

додаткової відпустки на суму 67,2 тис. грн.

За рахунок коштів з обласного бюджету забезпечено 42 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ліками за безоплатними рецептами лікарів на суму 86,8 тис. грн.

За період 2019 року надано матеріальної допомоги 56 учасникам АТО/ООС та членам їх сімей на загальну суму 120,0 тис. грн. та оздоровилось 5 учасників проведення антитерористичної операції за кошти державного бюджету та чотири учасника АТО/ООС за кошти обласного бюджету.

В районі діє районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Новомиргородського району на 2018-2022 роки – 180 тис. грн. (в 2019 році оздоровлено 21 дитину пільгової категорії, пришкільні табори -38,4 тис. грн. – 1203 дитини). В цілому за 2019 рік в районі оздоровлено 537 дітей пільгових категорій населення на загальну суму 246,7 тис. грн., це 18% від загальної чисельності дітей шкільного віку – 3007 (від 7 до 17 років включно).

 

Інвестиційна діяльність

На території району у звітному періоді продовжується реалізація наступних інвестиційних проектів:

введення в дію зернозберігаючого підприємства потужністю 75,6 тис. тон, створення 70 робочих місць смт Капітанівка (ТОВ «Капітанівське ЗЗП»). Термін реалізації проекту 2014 – 2019 роки. Загальна вартість становить 152,0 млн. грн. З початку реалізації проекту освоєно коштів в сумі 114,0 млн. грн., створено 48 робочих місць та введена потужність на зберігання зерна 59,0 тис. тон, або 78,0% до проектної потужності. У звітному періоді роботи з реалізації проекту не проводились;

комплекс будівель та споруд для птахівництва – Капітанівська птахофабрика, 1-ша черга будівництва: «Комплекс по переробці органічних відходів (посліду, силосу та жому цукрового буряка) в біогаз з виробництвом електричної та теплової енергії мінімальною потужністю 5,5 МВт». Загальна вартість проекту становить 300,0 млн. грн. За січень-грудень 2019 року освоєно коштів в сумі 273,8 млн. грн., з початку реалізації проекту – 297,9 млн. грн.

У звітному періоді, за рахунок коштів інвестора завершені роботи із встановлення 2-х модульних котельнь (для опалення чотирьох бюджетних установ та Новомиргородського дошкільного навчально-виховного комплексу (ясла-садок) «Калинонька»). Вартість даних проектів становить по 2,0 млн. грн. кожен.

У 2019 році на території району розпочато впровадження проектів із будівництва наземних сонячних електростанцій, введення в експлуатацію яких заплановано на 2020 рік.

 

Торгівля та побутове обслуговування

За звітний період 2019 року в місті Новомиргороді відкрито три магазини із реалізації непродовольчих товарів.

Протягом січня-грудня 2019 року щомісячно проводився моніторинг цін на основні продовольчі товари у торгівельній мережі району та на ринках міста.

Продаж сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів у місті Новомиргороді здійснюється кожного дня на місцевому ринку та кожної неділі на центральному ринку у північній частині міста.

За січень – грудень 2019 року в районі проведено 51 щотижневу ярмарку, на яких було реалізовано: м’яса свинини – 10,8 т, м’яса яловичини – 0,9 т, олії соняшникової – 9,5 т, крупи – 1,1 т, борошна – 9,7 т, цукру – 9,7 т, овочів – 2,9т. Всього було реалізовано продукції на суму – 1793,1 тис. грн. Торгівлю сільськогосподарською продукцією здійснювали фермерські господарства, виробники-підприємці та приватні господарства населення району.

Також район взяв участь в проведені міжнародної виставки «АГРОЕКСПО-2019» у м. Кропивницькому. На виставці була представлена продукція місцевих товаровиробників, а саме: ПП «Шаруня» (кондитерські вироби), ПАТ «Райагротехсервіс» (хліб та хлібобулочні вироби), ТОВ «Прищепівка», ПП «Тернова».

 

Бюджет

За 2019 рік до місцевих бюджетів району надійшло 328 551,0 тис. грн. доходів, у тому числі до загального фонду – 317 818,5 тис. грн., до спеціального фонду – 10 732,5 тис. грн.

Надходження власних і закріплених доходів до загального фонду зведеного бюджету району в 2019 році забезпечено у сумі 137 065,0 тис. грн. або 107,5 відсотка до затверджених місцевими радами обсягів на 2019 рік, понад затверджені показники отримано 9 560,3 тис. грн.

Всі бюджети з урахуванням проведених уточнень виконано повністю.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів зросли на 15,6 %.

Надходження власних і закріплених доходів до загального фонду районного бюджету в 2019 році забезпечено у сумі 77 088,7 тис. грн. або 102,0 відсотка до затвердженого обсягу на 2019 рік, понад затверджені показники отримано 1 490,2 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів зросли на 16,8 %.

З місцевих бюджетів району за 2019 рік проведено видатків на загальну суму 334 844,1 тис. грн., що складає 95,7 % до уточненого місцевими радами обсягу на рік. Видатки загального фонду склали 298 215,4 тис. грн. (91,6 %), видатки спеціального фонду склали   36 628,7 тис. грн.(97,4%).

Переважна частина коштів загального фонду місцевих бюджетів спрямована на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення – 245 488,4 тис. грн., або 82,3 %.

На утримання органів місцевого самоврядування району у 2019 році використано коштів загального фонду місцевих бюджетів у сумі 26 870,4 тис. грн.

З районного бюджету за 2019 рік проведено видатки у сумі 259 290,4 тис. грн., що складає 94,6 % до уточненого плану на рік. Видатки загального фонду склали 235 601,8 тис. грн.(94,2%), видатки спеціального фонду склали 23 688,6 тис. грн.(99,2%).

У 2019 році на належному рівні забезпечено стан розрахунків по зареєстрованих фінансових зобов’язаннях розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Кредиторська заборгованість по видатках місцевих бюджетів на кінець 2019 року відсутня.

 

Освіта та спорт

У 2018-2019 роках оптимізовано мережу закладів освіти, а саме тимчасово призупинено діяльність Шпаківської філії І-ІІ ступеня НВО «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступеня № 2 – ДНЗ» та Оситнянської філії І-ІІ ступеня НВО «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступеня №3 – ДНЗ». Тож, з 2019 року у районі функціонує 19 закладів загальної середньої освіти (12 самостійних закладів, 2 опорні заклади та 5 їх філій) до яких зараховано 2614 учнів.

3 заклади не відповідають вимогам наповнюваності закладів освіти І-ІІІ ступенів та вважаються малокомплектними, запланована подальша оптимізація: Йосипівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- ДНЗ» – 73 учні; Канізька ЗШ І-ІІІ ступенів – 80 учнів; НВО «Тишківська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» – 96 учнів.

У зв’язку з демографічною ситуацією в сільській місцевості, економічною недоцільністю функціонування, виконавчими комітетами місцевих рад тимчасово призупинено діяльність 2-х ДНЗ з короткотривалим перебуванням:

Оситнянський ДНЗ – Довідка Оситнянської с/р №136 від 24.06.2019;

Жовтневий (Миролюбівський) ДНЗ – рішення сесії Миролюбівської с/р від 20.06.2018 №154.

У 2019 році у 15 функціонуючих ДНЗ виховувалося 734 дитини. Заклади наповнені вихованцями на 85% (сільська місцевість – низька чисельність проживаючих, та відвідуваності). Усіма формами дошкільної освіти з 3 до 6 (7) років охоплено 95 % від загальної кількості дітей відповідного віку.

16.04.2019 році відбулося відкриття ДНЗ «Ромашка» у с. Турія, що забезпечило створення 15 додаткових дошкільних місць.

На базі Новомиргородського ЦДЮТ працює районна філія Малої академії наук «Акме» (МАН), яка налічує 8 груп, дослідницькою роботою охоплено 120 учнів. У 2019 році учасники Новомиргородського району в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН України вибороли 5 призових місць на обласному рівні та 1 призове місце на всеукраїнському рівні.

Протягом 2019 року на матеріальне заохочення (премії учасникам – переможцям конкурсів та олімпіад по програмі підтримки обдарованої молоді Новомиргородщини на 2017-2022 роки) використано 34600 грн.

В районі організовано підвезення 364 учнів заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) (100% від потреби) до місця навчання і додому, що здійснюється 9 шкільними автобусами.

У 2019 році розширено мережу спортивних гуртків. Зокрема відкрито додаткову секцію з греко-римської боротьби.

У ІІ турі Чемпіонату області з баскетболу серед юнаків 2006-2007 років народження сезону 2019/2020 команда хлопців Новомиргородської РДЮСШ здобула перемогу.

У чемпіонаті області з легкої атлетики серед юнацтва 2002-2007 років народження дві легкоатлетки Дар’я Миронець та Вероніка Бойко в бігові на 800 метрів у категорії серед молодших потрапили до 10-ки кращих серед 80-ти дівчат та отримали призи. Серед старшої вікової групи дівчат 2003-2004 років народження вдало виступила Євгенія Сизько і виборола срібну медаль у бігові на 1000 метрів. Олександр Константінов став 2-им у віковій категорії 2003 року народження серед хлопців.

В Чемпіонаті області серед школярів 2007-2010 років народження та молодші з легкоатлетичного двоєборства вихованці РДЮСШ показали гарні результати. Перші місця завоювали 3 особи: Гудько Дмитро, Бойко Вероніка, Дар’я Миронець. Другі місця посіли 3 особи: Дуденко Іван, Шевела Дар’я, Михайленко Роман. Треті місця посіли теж 3 особи: Вініченко Ярослав, Головань Марина, Меркоєв Денис. В даних змаганнях взяв участь колишній вихованець Новомиргородської РДЮСШ, який на даний час є учнем Олімпійського коледжу ім.І.Піддубного міста Києва, Лісніченко Сергій, який виборов 1 місце в бігу на 800 метрів.

У Всеукраїнському турнірі з боротьби греко-римської серед кадетів та молодших юнаків на честь ФОК «Водограй», який проходив у м. Вознесенськ, 1-ше місце виборов Беркі Михайло, 2-ге місце – Волошин Давид, 3-тє місце розділили Беркі Самір, Деркач Данило, Тягій Кирило. Також протягом звітного періоду відбулися ряд інших турнірів та змагань на яких вихованці Новомиргородської РДЮСШ здобули почесні перші, другі та треті місця та нагороджені різними видами відзнак.

В підпорядкованих відділу освіти, молоді та спорту закладах освіти нараховувалося: дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 42, дітей із мало-забезпечених сімей -187, дітей переміщених із зони проведення АТО – 5 (внутрішньо-переміщені особи ВПО), дітей учасників АТО – 132. Усі діти пільгових категорій протягом навчального року охоплені безкоштовним харчуванням в закладах освіти району.

Також, в школах району навчається 429 дітей із багатодітних сімей, 30 дітей із сімей що перебувають у складних життєвих умовах (СЖУ) та 30 дітей з інвалідністю.

Щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (ОООП) в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) району, на придбання спецзасобів корекції та надання кореційно – розвиткових занять було освоєно кошти в сумі – 568,8 тис. грн. Всього в закладах освіти району у 2019/2020 навчальному році навчається 46 дітей з ООП: для 28 осіб організовано інклюзивне навчання та створено 22 класи у 5 закладах освіти; на індивідуальному навчанні – 18 осіб.

В інклюзивно-ресурсному центрі навчанням охоплено 57 осіб з особливими освітніми потребами. З дітьми працюють логопед, дефектолог та психолог. Штатна чисельність – 6 педагогічних працівників. Навчальні кімнати оснащені необхідним ігровим інвентарем та дидактичними матеріалами.

Для облаштування приміщення інклюзивно-ресурсого центру та створення належного освітнього середовища із державного бюджету у 2019 було виділено 114,0 тис. грн. та 26, 0 тис. грн. з районного бюджету.

У Новомиргородському районі розроблена та діє районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Новомиргородського району на 2018 – 2021 роки. З 03.06.2019 по 21.06.2019 (14 робочих днів) здійснено оздоровчу кампанію учнів в пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням та дворазовим харчуванням. Відпочинком було охоплено 1203 дитини, у тому числі пільгових категорій – 741.

На харчування в таборах використано 383,6 тис. грн., на підготовчі роботи 46,7 тис. грн. Вартість харчування 1 дітодня в таборах в середньому становила – 22 грн.

В 2019 році видатки на оплату праці працівників закладів освіти, проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги забезпечено повністю. Штатна чисельність працівників закладів освіти в 2019 році утримувалась в межах затверджених асигнувань на оплату праці. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

 

Охорона здоров’я

Лікувальна мережа Новомиргородського району налічує 3 лікувально-профілактичні заклади:

комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородська районна лікарня» Новомиргородської районної ради;

комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородський центр первинної медико-санітарної допомоги Новомиргородської районної ради»;

комунальний заклад «Кіровоградський протитуберкульозний диспансер, лікувально-діагностичний комплекс 3».

До складу комунального закладу «Новомиргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» входить 4 лікарських амбулаторій та 12 фельдшерсько – акушерських пунктів та 1 пункт здоров’я.

Станом на 01 січня 2020 року в КНП «ЦПМСД» Новомиргородської районної ради працює 11 лікарів, 36 середніх медичних працівників. Укомплектованість штатних посад сімейних лікарів фізичними особами становить 75,7%, штатних посад лікарів амбулаторій – 133,3%, штатних посад середніх медичних працівників у фельдшерсько-акушерських пунктах – 96,0%.

В КНП «Новомиргородська районна лікарня» станом на 01 січня 2020 року працює 157 медичних працівників, в т. ч. лікарів – 42, із них 5 інтернів середніх медичних працівників -115 осіб. Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення по району – 19,0 при середньо обласному показнику 32,6.

Кількість ліжок в стаціонарах цілодобового перебування становить 156. Забезпеченість ліжками цілодобового перебування на 10 тис. населення становить 55,9, при середньо обласному – 84,0.

Фактична ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за січень-грудень 2019 року склала 379,5 відвідувань за зміну, за січень- грудень 2018 року склала 432,2 при плановій ємності 475,0 відвідувань за зміну.

Первинний вихід на інвалідність серед осіб працездатного віку на 10 тис. населення за січень-грудень 2019 року склав – 45,1, за січень-грудень 2018 року – 59,4 при середньо обласному -48,9.

Для раннього виявлення туберкульозу дорослому населенню проводяться профілактичні флюорографічні обстеження. За січень-грудень 2019 року обстежено 13025 осіб, за січень-грудень 2018 року – 12272 осіб. Дитячому населенню проводиться туберкулінодіагностика: за січень-грудень 2019 року проведено 3231 туберкулінових проб, за січень-грудень 2018 року – 3365 туберкулінових проб. Показник охоплення туберкулінодіагностикою на 1000 дитячого населення за січень-вересень 2019року становить – 1000, при середньообласному – 790,6.

Головною метою галузі охорони здоров’я району є забезпечення доступності і якості медичної допомоги всім категоріям населення на основі впровадження сучасних технологій діагностики та лікування, сімейної медицини.

Протягом 2019 року на зміцнення матеріально-технічної бази для РТМО «Новомиргородське» придбано обладнання на загальну суму 5939,7 тис. грн..

На виконання централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок коштів державного бюджету придбано інсулін на суму 1000,3 тис. грн.

Продовжується робота по заповненню декларацій з населенням району.

Для надання первинної медичної допомоги населенню району заключено всього 19443 декларації.

Також проводиться виписка безкоштовних медикаментів хворим на серцево – судинні захворювання, цукровий діабет П типу та бронхіальну астму згідно урядової програми «Доступні ліки».

Продовжено імунізацію дітей проти кору, краснухи, паротиту, гепатиту В, правця, БЦЖ.

За 2019 рік проведено ремонтні роботи в «КНП Новомиргородський ЦПМСД» по заміні дверей, придбанні медичного обладнання, автомобіля та іншого на суму 933554,59 грн.

За рахунок коштів районного бюджету на будівлі’ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради встановлено блискавкозахист на суму 60,2 тис. грн.

В поточному році реалізовано проект «Капітальний ремонт частини приміщень відділення хірургії та травматології будівлі РТМО «Новомир­городське» по провулку Ірини Омельчук, З/а, м. Новомиргород Кіровоградської області». Загальна вартість проекту 2632,9 тис. грн., в тому числі кошти державного бюджету становлять 1050,964 тис. грн, кошти районного- 1581,936 тис. грн.

 

Регіональний розвиток, благоустрій

У 2019 році відділом регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства проведено 5 засідань архітектурно – містобудівної ради на яких розглядались містобудівна документація (детальні плани територій населених пунктів та за їх межами).

Видано містобудівні умови та обмеження для проектування багатьох об’єктів, також, видано 1 будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

Станом на 10 січня 2019 року із 22 діючих санкціонованих сміттєзвалищ всього паспортизовано та внесені до Державного реєстру місць видалення відходів 14 сміттєзвалищ, в стадії завершення – 3. В цілому в 2019 році паспортизовано 5 сміттєзвалищ твердих побутових відходів.

Опалювальний сезон 2018/2019 року в районі пройшов стабільно без зривів та аварійних ситуацій. Житловий фонд та заклади соціальної сфери були забезпечені стабільним теплопостачанням, водопостачанням та водовідведенням. Завершення опалювального сезону відбулось відповідно до кліматичних умов згідно розпорядження голови райдержадміністрації.

Заплановані організаційно-технічні заходи з підготовки господарського комплексу та соціальної інфраструктури району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року були виконані в повному обсязі.

 

Культура

З метою паспортизації нововиявлених пам’яток та для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України відділом культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації розроблено районну програми інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2018-2020 роки на загальну суму – 80.5 тис. грн. Згідно районної програми інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2018-2020 роки, у 2019 році освоєно 32.0 тис. грн. на інвентаризацію та виготовлення паспортів на пам’ятки культурної спадщини місцевого значення стоянки кам’яної доби «Коробчине – курган» і «Андріївка – 4»

Мережа закладів культури району становить 55 закладів, з них опалюються 54 заклади культури.

З метою забезпечення матеріально-технічного стану закладів культури району протягом 2019 року проведено поточні ремонти у 13 закладах культури на суму 171.8 тис. грн.

З метою енергоефективності встановлено енергозберігаючі вікна та двері в ряді сільських клубів району на загальну суму 48 тис. грн.

Відділом культури, туризму та культурної спадщини Новомиргородської райдержадміністрації постійно направляються листи до міського, селищного, сільських голів рад щодо забезпечення в закладах культури району встановлення альтернативних систем опалення.

У відділі культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації у 2019 році були проведені такі роботи:

– із районного бюджету було виділено кошти на капітальний ремонт покрівлі даху, головного фасаду та системи опалення районного будинку культури на суму – 2399999 грн.;

– клубними закладами району проведено 1823 культурно-мистецьких заходів;

– в тому числі із районного бюджету профінансовано проведення 11 найбільш значимих культурно-мистецьких заходів районного рівня на суму 51.0 тис. грн.

 

Сім’я, жінки, молодь та неповнолітні

В районі проживає 6150 дітей. Штатна чисельність працівників служби у справах дітей складається із чотирьох одиниць (начальник та трьох головних спеціалістів служби).

Забезпечено ведення Єдиного електронного банку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Станом на 31 грудня 2019 року на первинному обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації, перебувало 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Із них 39 – влаштовані під опіку/піклування громадян, 7 – виховуються у прийомних сім’ях, 3 – в дитячих будинках сімейного типу, 1 – тимчасово влаштовано до комунального закладу “Центр соціально – психологічної реабілітації дітей” Кіровоградської обласної ради.

Сімейними формами виховання охоплено 49 дітей, що становить                 98 % .

На облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з початку 2019 року взято 8 дітей. Неповнолітнім надано статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, та 7 – влаштовано під опіку в сім’ю родичів, 1 – усиновлено громадянами України.

На території району функціонують 6 прийомних сімей, в яких виховуються 12 дітей, позбавлених батьківського піклування.

02 січня 2019 року передано на спільне проживання та виховання двоє дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомної сім’ї Ніколаєвих, утвореної розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 28 грудня 2018 року № 415-р.

Із 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, 5 дітей мають житло на праві власності, 3 – на праві користування.

Із 14 – ти дітей, які досягли 16 річного віку: 1 – має житло на праві користування, 13 – перебувають на квартирному обліку. 1 – дитина є власником земельної ділянки. Земельну ділянку (пай) передано в оренду, відкрито особовий рахунок для перерахування коштів.

Над житлом та земельною ділянкою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розпорядженнями голови Новомиргородської районної державної адміністрації призначено опіку.

Рішенням Новомиргородської районної ради від 24 грудня 2019 року № 524 затверджена районна комплексна програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період 2020 – 2022 років. Даною програмою заплановано фінансування для придбання житла для дітей вказаних категорій у трьох населених пунктах району.

Протягом 2019 року службою у справах дітей райдержадміністрації організовано та проведено 91 профілактичних рейдів “Діти вулиці”, в ході яких дітей виявлено 5-х дітей. Діти поверненні до біологічної родини.

На обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебуває 27 дітей, які проживають у 15-ти сім’ях.

Систематично проводиться обстеження умов проживання дітей, які перебувають на обліку служби. Протягом 2019 року проведено 321 обстежень житлово-побутових умов дітей облікових категорій та взято участь у 84 обстеженнях цільового використання державної допомоги при народженні дитини.

Працівники служби у справах дітей за повістками суддів області обов’язково приймають участь у розгляді кримінальних проваджень де слухаються справи по обвинуваченню неповнолітніх.

Проведено 8 засідань комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації з питань, що стосуються прав та інтересів дітей та 4 засідання координаційної ради служби.

Підготовлено 33 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

На кожну дитину, яка перебуває на обліку служби у справах дітей заведена обліково-статистична картка та сформована електронна справа.

На обліку у Новомиргородський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) протягом 2019 року перебувало 73 сім’ї/особи, які опинились в складних життєвих обставинах, у яких проживали 181 дитина. Чотирнадцять сімей, у яких проживали 37 дітей, перебували під соціальним супроводом. В Центрі під соціальним супроводженням перебуває 6 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей. Зазначеним сім’ям надано 86 індивідуальних консультацій. Також Центр здійснює соціальне супроводження 6 сімей опікунів, в яких виховувалося 7 дітей. З сім’ями опікунів відповідно до плану соціального супроводження проведено 62 бесіди та надано індивідуальних консультацій.

З метою виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, а також попередження насильства в сім’ї, раннього виявлення сімей з дітьми, які потребують невідкладної допомоги, здійснено 500 відвідувань сімей та оцінок потреб дитини та її сім’ї. Сім’ям була надана допомога, відповідна до їх потреб. У ході надання соціальних послуг, з вище вказаними сім’ями додатково були проведені бесіди з приводу насильства та жорстокого поводження в сім’ї. Також, надано 63 консультації в режимі гарячої лінії «Телефон довіри».

Центром було проведено 26 групових заходів на теми: «Протидія торгівлі людьми», «Насильство та протидія йому. Здоровий спосіб життя», «Інтимні селфі в інтернеті», «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина», «Кримінальна відповідальність та протидія булінгу», та інші

З початку 2019 року надійшло 5 повідомлень щодо фактів фізичного, домашнього та домашнього сексуального характеру насилля стосовно дорослих та дітей. Даним родинам була надана допомога відповідно до потреб. Під соціальним супроводом знаходяться чотири сім’ї, діти та особи з яких постраждала від домашнього насильства.

З метою підготовки дітей, які проживають у закладах інтернатного типу, до самостійного життя шляхом розвитку їхнього фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей Центром здійснюється пошук та відбір для проходження навчання кандидатів у наставники шляхом проведення бесід, лекцій, консультацій та розміщення статей у засобах масової інформації.

Узагальнюючи підготовлену інформацію доцільно зробити висновок, що показники роботи Центру значно покращилися адже зріс відсоток зняття сімей з обліку у зв’язку з мінімізацією та подоланням складних життєвих обставин (далі – СЖО), охопленням сімей соціальним супроводом.

 

Підсумовуючи виконання показників за 2019 рік, необхідно відмітити, що в економіці та соціальній сфері району залишається ряд завдань, які необхідно вирішити. Для цього в районі існують резерви для поліпшення стану соціально-економічного розвитку району. Це можливо за рахунок створення сприятливого клімату для інвесторів, результатом якого буде впровадження інвестиційних проектів, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету та вирішення соціальних питань.

(Доповідь завершено, дякую за увагу)

Коротке посилання: http://nmrda.kr-admin.gov.ua/?p=13219

Залишити відповідь