Служба альтернативна військовій

     В нашій державі є служба альтернативна військовій. Альтернативна служба відповідно до Конституції держави може замінити виконання військового обов’язку. ЇЇ організаційно – правові засади визначені Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 року № 1975-XII(зі змінами)(далі – Закон).Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066. До них належать: адвентисти-реформісти; адвентисти сьомого дня, євангельські християни; євангельські християни-баптисти; покутники; свідки Єгови; харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами); християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами); християни євангельської віри; Товариство Свідомості Крішни.Відповідно до статті 6 вищезазначеного Закону строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним   рівнем   підготовки   спеціаліста   або магістра, строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк   військової   служби, становлений для осіб, які мають відповідний   освітньо-кваліфікаційний рівень.

      Відповідає за виконання цього закону Міністерство соціальної політики України. Підпорядковані Міноборони військкомати лише знімають з обліку призовників, якщо вони направляються для проходження альтернативної служби.

      Для   вирішення   питання   про   направлення   на альтернативну службу громадяни, зазначені у статті 2 Закону, після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу, особисто подають до   відповідного   структурного   підрозділу місцевої державної адміністрації за місцем проживання мотивовану письмову заяву. В нашому районі заяву необхідно подати до управління соціального захисту населення райдержадміністрації, телефон для довідок 41773.

Начальник відділу з питань праці
та соціально – трудових відносин УСЗН                                             А. Дудар

Коротке посилання: http://nmrda.kr-admin.gov.ua/?p=7279

Залишити відповідь