Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України “Про доступ до публічної інформації“.

На виконання цього закону Президент України підписав Укази “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України“. Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Новомиргородською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі.
При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту усно: телефон для юридичних осіб (05256) 4-14-79;
для осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи (05256) 4-12-38;
письмово: 26000, Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул. Леніна, 112,
Новомиргородська райдержадміністрація (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
Зразок форми запиту на інформацію
Оплати праці за 2012-2013 роки
Оплата праці за 2014 рік

Оплата праці за 2015 рік

 

факс: (05256)
4-13-35;
електронна пошта:
inbox1@nmrda.kr-admin.gov.ua

 

  bПерелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію Новомиргородської районної державної адміністрації, що є власністю державиbОрієнтований план проведення у 2012 році консультацій Новомиргородської райдержадміністрації з громадськістю

 

Звіт про розгляд запитів про доступ до публічної інформації

bПро запити на публічну інформацію


bІнформація про структуру, місію, функції та повноваження райдержадміністрації


bОсновні завдання райдержадміністрації

bФінансові ресурси райдержадміністрації


bДіяльність райдержадміністрації


bРозпорядження голови райдержадміністрації

Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації

bРозпорядження голови Новомиргородської райдержадміністрації від 19.11.2007 року № 874-р “Про Регламент Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області”

bЗакон України “Про місцеві державні адміністрації”


bПерелік та умови отримання адміністративних послуг, форми і зразки документів, правила їх заповнення

 

 

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень райдержадміністрації, дій чи бездіяльності

 

 

bІнформація про систему обліку, види інформації, яка є у володінні райдержадміністраціїbСистема обліку публічної інформації, яка є у володінні Новомиргородської райдержадміністрації


Інформація про механізм чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань


Місця, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи


Загальні правила роботи, правила внутришнього трудового розпорядку

Інформація про діяльність райдержадіміністрації

Перелік і службові номери засобів зв’язку установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації
 

 

         

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБГОВОРЕННЮ

 

 

 

Залишити відповідь