Звернення громадян

З А К О Н О Д А В Ч І    А С П Е К Т И    Щ О Д О   З В Е Р Н Е Н Ь  

Г Р О М А Д Я Н

Г Р А Ф І К проведення прямих телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації у ІІ півріччі 2020 року

ГРАФІК особистого прийому громадян за місцем їх проживання у населених пунктах району керівництвом Новомиргородської районної державної адміністрації у ІІІ кварталі 2020 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом першого півріччя 2020 року

Г Р А Ф І К проведення прямих телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації у І півріччі 2020 року

ГРАФІК особистого прийому громадян за місцем їх проживання у населених пунктах району керівництвом Новомиргородської районної державної адміністрації у І кварталі 2020 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у січні – грудні 2019 року

Електронне звернення

ГРАФІК особистого прийому громадян за місцем їх проживання у населених пунктах району керівництвом Новомиргородської районної державної адміністрації у ІV кварталі 2019 року

Г Р А Ф І К проведення прямих телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації у ІІ півріччі 2019 року

ГРАФІК особистого прийому громадян за місцем їх проживання у населених пунктах району керівництвом Новомиргородської районної державної адміністрації у ІІІ кварталі 2019 року

ГРАФІК особистого прийому громадян за місцем їх проживання у населених пунктах району керівництвом Новомиргородської районної державної адміністрації у І кварталі 2019 року

Г Р А Ф І К проведення прямих телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації у І півріччі 2019 року

ГРАФІК особистого прийому громадян керівництвом Новомиргородської ______________________

 

Звернення громадян

ГРАФІК особистого прийому громадян за місцем їх проживання у населених пунктах району керівництвом Новомиргородської районної державної адміністрації у ІІІ кварталі 2018 року

Г Р А Ф І К проведення прямих телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації у ІІ півріччі 2018 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом ІІІ кварталу 2019 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у січні – червні 2019 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у січні – грудні 2018 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом ІІ кварталу 2018 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у І кварталі 2018 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у січні – грудні 2017 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом ІIІ кварталу 2017 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом ІI кварталу 2017 року
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом І кварталу 2017 року
 
Графік проведення прямих телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації у І півріччі 2017 року
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом у січні – грудні 2016 року
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом у січні – вересні 2016 року
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом січня-серпні 2015 року
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом січня-березня 2015 року
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян за 2014 рік
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у січні – вересні 2014 року
  
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом січня-червня 2014 року
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом січня-березня 2014 року
 
Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян за 2013 рік

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у І півріччі 2013 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян
у січні – березень 2013 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян
у січні – грудні 2012 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян
у січні – вересні 2012 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян
у січні – червні 2012 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян
у січні – березні 2012 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у ІV кварталі 2011 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у ІІІ кварталі 2011 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у ІІ кварталі 2011 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у І кварталі 2011 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у 2010 році

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у ІІІ кварталі 2010 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у січні-червні 2010 року

Аналітична довідка про роботу Новомиргородської районної державної адміністрації із зверненнями громадян у І кварталі 2010 року


Зразок оформлення звернення до місцевої державної адміністрації
 
 
 

Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.


Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.


Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами (ст. 1 Закону України „Про звернення
громадян” ).

Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені


До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок
яких:

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності (ст. 4 Закону України „Про звернення громадян”).

Звернення, які не
підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.


Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.


Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення (ст. 8 Закону України „Про звернення громадян”).

Про
державні допомоги застрахованим
особам

З метою забезпечення виконання наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 6 грудня 2006 року №453та передачі функцій призначення і виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень управління праці та соціального
захисту населення роз’яснює, що з 1 січня 2007 року призначення допомоги принародженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі документів, визначених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо рахунки страхувальника-роботодавця знаходяться під арештом або підприємство ( установа, організація) знаходиться у стані банкрутства або санації, призначення допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснювати за зверненням застрахованої особи на підставі відповідних документів та довідки ліквідаційної комісії.


Управління праці та соціального захисту населення просить страхувальників (роботодавців) зробити заявки на суму коштів за видами виплат на І квартал 2007 року, а до 10 березня 2007 року подати на отримувачів допомог наступні документи:

  • заяви застрахованої особи до комісії (уповноваженого) із соціального страхування страхувальника-роботодавця або робочого органу Фонду про призначення відповідного виду допомоги;
  • довідки про суму отриманої застрахованою особою допомоги станом на 1 січня 2007 року із зазначенням періоду, за який її виплачено;
  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • довідки про народження дитини, виданої органом реєстрації актів цивільного стану;
  • копії або витягу з наказу (розпорядження) про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та копіїабо витягу з наказу (розпорядження) про роботу на умовах неповного робочого часу (за наявності такої);
  • заяви застрахованої особи до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання, із зазначенням адреси проживання або реєстрації та поштового індексу, про перерахування відповідного виду допомоги на її особовий рахунок через установи уповноважених банків, а у разі їх відсутності- на державне підприємство зв’язку за місцем проживання (реєстрації).

З 1 квітня 2007 року по сформованих справах застрахованих осіб отримувачів допомоги принародженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку управління праці та соціального захисту населення буде продовжувати зазначені виплати.

Управління праці та соціального
захисту населення районної
державної адміністрації

 

Механізм
надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг за наявності засобів обліку

Механізм надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обсяг витрачання яких вимірюється засобами обліку, передбачає наступне:

1.Право на призначення субсидії визначається виходячи з вартості послуг в межах норм споживання (незалежно від того, скільки громадяни фактично споживали у попередньому періоді). А розмір субсидії розраховується виходячи із обсягів фактичного споживання послуг у попередньому періоді, але не більше від установлених норм. Такий механізм надання субсидій розроблено з метою ефективного використання коштів державного бюджету, що виділяються для надання субсидій населенню.

2.Розмір платигромадян за умови призначення житлової субсидії не залежить від вартості послуг, взятої для розрахунку субсидії, а визначається в залежності від доходів (15 або 20 відсотків їх середньомісячного доходу). У повідомленні про призначення субсидії зазначається обовязкова частка плати сім’ї в межах норм споживання, яку отримувач субсидії повинен сплачувати щомісячно. У разі, коли вартість фактично спожитої послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, отримувачі субсидій сплачують її фактичну вартість.

3.Якщо сім’яекономно споживала газ, воду, електроенергію у період отримання субсидії, при призначенні субсидії на наступний термін розмір її витрат зменшується на 2 відсотки за кожні 10 відсотків економії. Так, за 10 відсотків економії послуг обов’язковий платіж громадян зменшується з 15 до 13 відсотків сукупного доходу, за 20 відсотків економії частки плати громадянина зменшується з 15 до 11 відсотків доходу. Тобто, заощаджуючи енергоресурси, отримувачі субсидій мають можливість зменшити витрати на оплату житла на 10 відсотків, а сім’ї з пенсіонерів та інших непрацездатних громадян, а також сім’ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І і ІІ групи – до 5 відсотків свого середньомісячногосукупного доходу.

4.Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надаються у безготівковому вигляді, тобто суми призначених субсидій перераховуються на рахунки отримувачів субсидій в організаціях, що надають послуги, їх розмір змінюється в залежності від фактичного споживання послуг.

5.При призначенні субсидії визначається її орієнтовний розмір. Остаточний розмір обраховується після закінчення терміну дії субсидії та отримання відомостей від заявника чи організації, яка надає послуги, про фактичні обсяги їх споживання.

 

У разі, коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму , меншу від суми призначеної субсидії та обов’язкової частки плати в межах норм споживання, невикористані перераховані кошти повертаються організаціями, що надають послуги, на рахунок управління праці та соціального захисту населення. У разі, коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії та обовязкової частки плати управління праці та соціального захисту населення дораховує необхідну суму коштів на рахунки громадян в організації, що постачає газ, але не більше від встановлених норм.


Такий механізм вигідний як сім
¢ї, так і державі:

  • заощаджуються енергоресурси;
  • зменшується обсяг бюджетних коштів для надання субсидії;
  • сімя зменшує свої витрати на оплату газу.


Управління праці та соціального захисту
населення
районної державної адміністрації

Роз’яснення
щодо врегулювання відносин між
спадкоємцями земельних ділянок і
орендодавцями цих ділянок

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

Частиною першою статті 7 Закону України «Про оренду землі» визначено, що право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців – до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі».

У випадку, якщо власник земельної ділянки, переданої в оренду, помер, строк дії договору про оренду завершився, а спадкоємець ще не оформив спадщину, то укладення договору оренди між спадкоємцем земельної частки (паю) і орендарем цієї частки можливе після оформлення спадщини спадкоємцем в встановленому законом порядку. Разом з тим, вирішити питання плати за використання земельної ділянки орендаремза період після завершення договору оренди, укладеного із орендарем, який помер, та до укладення договору оренди із спадкоємцем земельної ділянки можливе шляхом вирішення питань компенсації зазначеної плати у договорі оренди між орендарем та спадкоємцем, а у разі недосягнення ними згоди – в судовому порядку.

Новомиргородський районний
відділ земельних ресурсів

 

Про
проведення перерахунку

На виконання статті 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 227 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для населення у 2007 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, рішення обласної ради від 28 грудня 2006року № 136 “Про обласний бюджет на 2007 рік” та розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 1 березня 2007року № 114-р ”Про надання пільг та житлових субсидій на тверде паливо та скраплений газ у 2007 році” затверджені норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких у 2007 році населенню будуть надаватися житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, виходячи з обсягу бюджетних призначень на зазначену мету в розмірі: тверде паливо – 2 тонни на домогосподарство на рік, скраплений газ, який використовується для приготування їжі- 2 балони (42 кг ) на рік на одну-дві особи, 3 балони (63 кг) – на три-чотири особи, 4 балони (84 кг) – на п’ять і більше осіб.

Норми відпуску твердого палива та скрапленого газу, відповідно до яких будуть надаватися пільги, згідно із статтею 58 Закону України “Про Державний бюджетУкраїни на 2007 рік” встановлені у розмірі однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленогогазу на домогосподарство в рік, а особам які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, – 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство в рік.

Відповідно до додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 227 затверджені по області граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу, відповідно до яких у 2007 році надаються населенню пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі: 620,0 – заодну тонну твердого палива; 78,0 – заодин балон скрапленого газу.

Управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації

 
 

 

Залишити відповідь