Оголошення конкурсів

ОГОЛОШЕННЯ

УМОВИ

     проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, обслуговування інвалідів, з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та контролю за призначенням і виплати пенсій управління соціального захисту населення Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, обслуговування інвалідів, з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та контролю за призначенням і виплати пенсій:

       підтримує в актуальному стані Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги та організовує і веде на базі ЄДАРП осіб, які мають право на пільги, їх персоніфікований облік;

         розробляє та забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо посилення захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

веде прийом громадян по питанню компенсаційних виплат постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

веде контроль та здійснює виплату всіх компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

веде контроль за фінансуванням і розподілом коштів з державного бюджету, призначених для виплати компенсацій, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до кошторису та в межах виділених бюджетних асигнувань;

здійснює розрахунки з підприємствами і організаціями щодо виплати компенсацій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

здійснює контроль за правильністю призначення та своєчасності виплати цих компенсацій;

готує місячні, квартальні та річні звіти;

вивчає чинні нормативно-правові акти згідно діючого законодавства;

формує архівні справи пільговиків;

здійснює виплату разової грошової допомоги до 5 Травня;

забезпечує захист персональних даних;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

проводить нарахування та виплату компенсацій на придбання твердого палива та скрапленого пільговим категоріям населення за професійною ознакою;

           здійснює листування з відповідними установами та організаціями в межах виконання функцій, що відносяться до його компетенції;

            забезпечує призначення пільг пільговим категоріям населення з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї;

         розглядає пропозиції, заяви, скарги, веде особистий прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу, вживає заходів   щодо усунення причин по яким виникають скарги;

           виконує інші доручення начальника відділу.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця інші виплати, відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889 – VІІ “Про державну службу.”
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Тимчасово, на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою ( у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Строк подання документів: до 17 год. 15 хв. 23 січня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 28 січня 2019 року о 10.00 год.

за адресою: 26000, Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул.Є.Присяжного,23а

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Супрун Оксана Миколаївна

тел.(05256) 4-14-85

inbox2@nmrda.kr-admin.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентністі
1. Уміння працювати з комп’ютером Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

2) досягнення кінцевих результатів

2. Необхідні ділові якості Якісне виконання поставлених завдань (вміння вирішувати комплексні завдання);

Вміння вирішувати комплексні завдання;

Вміння працювати в команді

Вміння працювати з великими масивами інформації;

Вміння працювати при багатозадачності;

Сприйняття змін (реалізація плану   змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них);

Технічні вміння (вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку)

3. Необхідні особистісні якості Особистісні компетенції (відповідальність, системність в роботі, наполегливість в роботі, вміння працювати в стресових ситуаціях)
Професійні знання
1. Знання законодавства Знання Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, “Про державну службу”, “Про державну таємницю”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про мови”, “Про захист персональних даних”,“Про очищення влади”.
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) знати закони та інші акти законодавства, що регулюють умови і порядок надання пільг, виплати компенсацій громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, виплати компенсацій інвалідам, надання реабілітаційних,          інструкцію з діловодства в Управлінні, нормативні та інструктивно — методичні документи з питань віднесених до компетенції Управління, Положення про відділ, володіти всіма навичками здійснення прийому громадян, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету.

 

№ п/п Кандидат Посада Загальна кількість балів Примітка Порядко

вий номер

Дата оголошен

ня конкурсу

1 КОВАЧЕВИЧ Сергій Олександрович Головний спеціаліст відділу агропромисло-вого розвитку Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області 6,7 Перемо

жець конкурсу

116324 11.12.2018

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В» – головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Загальні умови

 

Посадові обов’язки 1. Надає в межах посадових обов’язків консультативну та іншу допомогу агроформуванням району з проблемних питань функціонування сільськогосподарського виробництва та у вирішенні суперечок, конфліктних ситуацій, що виникають у процесі врегулювання майнових та земельних відносин, трудових відносин.

2. Проводить роз’яснювальну роботу на селі з питань принципів аграрної політики з метою стимулювання ініціативи населення до вільного вибору ефективних форм господарювання на засадах приватної власності на майно та землю.

3 Здійснює економічний аналіз та прогнозування розвитку сільського господарства в частині економіки, оплати праці, орендної плати.

4. Розглядає, в межах своїх повноважень, пропозиції, звернення, скарги організацій, установ та громадян, а також службових осіб з питань реформування, оплати праці, орендної плати за оренду земельних часток (паїв) та соціально-економічних питань та готує проекти відповідних рішень.

5. Бере участь в підготовці пропозицій до проектів програм економічного та соціального розвитку району (в галузі сільське господарство), цільових програм розвитку галузей агропромислового комплексу району відповідно профільного спрямування та прогнозів щодо їх виконання.

Умови оплати праці Посадовий оклад 4100 грн., надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік;

Строк подання документів – 16 (шістнадцять) календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу

з 11 грудня по 26 грудня 2018 року.

Останній день прийому документів – 26 грудня 2018 року.

 

Місце, час і дата проведення конкурсу 29 грудня 2018 року о 10:00 год. за адресою:

26000 Кіровоградська область, м.Новомиргород,

•       вул. Соборності, 112

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Чорна Антоніна Володимирівна

Нетреба Антоніна Юріївна

тел: 0525641106

ел. адреса:   kadry@nmrda.kr-admin.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

 

Освіта Освіта вища за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавра

 

Досвід роботи          

 

Без вимог до стажу роботи
Володіння державною мовою Вільно
Вимоги до компетентності

 

Вимога Компоненти вимоги
Уміння працювати з комп’ютером Рівень досвідченого користувача. Знання програм Microsoft Word та Microsoft Excel. Уміння працювати з електронною інформаційною базою.
Необхідні ділові якості 1. Професійна компетентність.

2. Уміння працювати індивідуально та в команді.

3. Мобільність у професійному навчанні.

Необхідні особистісні якості 1. Дисциплінованість.

2. Відповідальність.

3. Коректність.

4. Толерантність.

Професійні знання

 

Вимога Компоненти вимоги
Знання законодавства 1. Конституція України;
2. Закон України «Про державну службу»;
3. Закон України «Про запобігання корупції»;4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держаного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

2. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України».

 

 

______________________________

про проведення конкурсу на заміщення головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»   Новомиргородської районної   ради

        На підставі частини 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»

       Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги»   Новомиргородської районної   ради (далі-Підприємство).

       Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства:

26000, вулиця Соборності, 92, м.Новомиргород, Кіровоградська область.

       Основні напрями діяльності Підприємства:

       Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення всіх вікових груп, що проживає (перебуває) на території Новомиргородського району, але не обмежуючись вказаною територією, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

       Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

       медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

       планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризація населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

       забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

      організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку в тому числі надання невідкладної медичної третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;          

     організація і надання платних медичних послуг населенню та юридичним особам в межах, визначених чинним законодавством України.

     здійснення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров’я населення, запобігання захворювання, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги;

       організація роботи по охороні материнства та дитинства;

      здійснення спеціальних заходів по захисту здоров’я населення у разі виникнення невідкладних та екстремальних ситуацій.

       інші напрями, визначені Статутом Підприємства.

      Статут закладу розміщено на сайті райдержадміністрації

       Прийом документів для участі в конкурсі

       Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Новомиргородської райдержадміністрації             з 8.00 до 17.00. Дата початку прийняття документів – 20 листопада 2018 року. Кінцевий строк прийняття – 03 грудня 2018 включно.

       Документи приймаються за адресою:

       26000, Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Соборності, будинок 112, відділ управління персоналом та з питань запобігання і виявлення корупції апарату Новомиргородської районної державної адміністрації,              2 поверх, кабінет № 23.

       Довідки за телефоном: (05256) 4-11-06.

       Адреса електронної пошти: inbox1@nmrda.kr-admin.gov.ua

       Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

       1) копію паспорта громадянина України;

       2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади згідно з додатком 1;

           3) резюме у довільній формі;

           4) автобіографію;

       5) копію (копії ) документа (документів)  про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

       6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

       7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

       8)   довідку МВС про відсутність судимості;

       9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

       10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

       11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

       12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

       Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

       Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

       Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

       Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

       Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:     

       громадянство України;

       повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

       післядипломна  спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або іншу освіту не нижче ступеня «магістра» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування»;

     наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої або вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

     стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 5 років;

       вільне володіння державною  мовою, достатній    рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

       здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідальні обов’язки.

       Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

       план реформування закладу протягом одного року;

       заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

       пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

       пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

       Умови оплати праці головного лікаря Підприємства:    

       За виконання обов’язків, передбачених контрактом, головному лікарю Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.

       Встановлення розміру премій та надбавок головному лікарю Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

               Конкурс буде проведено 06 грудня 2018 року за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Соборності, будинок 112, Новомиргородська районна державна адміністрація, 2 поверх, актова зала, початок о 10.00.

 

                                           _____________________

Документи для участі в конкурсі на заміщення посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради 

Статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради

ПРОТОКОЛ №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради

ПРОТОКОЛ №2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради 

ПРОТОКОЛ №3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради

 

про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги»

       Новомиргородська районна державна адміністрації оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року     № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – Порядок).

     З метою забезпечення законності, прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу та представників Громадської ради при Новомиргородській районній державній адміністрації або осіб               (за згодою), делегованих громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності     (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати рішення про проведення конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради) та погоджених Громадською радою при Новомиргородській районній державній адміністрації – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

     До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради входять у рівній кількості:

  • три представники Новомиргородської районної державної адміністрації;
  • три представники трудового колективу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Новомиргородської районної ради;
  • три представники Громадської ради при Новомиргородській районній державній адміністрації або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями.

     Відповідно до Порядку пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Новомиргородської районної державної адміністрації шляхом реєстрації вхідної кореспонденції протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення до 15 листопада 2018 року включно.

 

* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №958/29088, з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

                                                             ________________________________

 

Залишити відповідь