Оголошення конкурсів

 

№ п/п Кандидат Посада Загальна кількість балів Примітка Порядко
вий номер
Дата оголошен
ня конкурсу
1 ХИМЕНКО Любов Іванівна Начальник відділу агропромислово-го розвитку Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області 11,4 Перемо
жець конкурсу
73627 06.03.2018

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу агропромислового розвитку Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

 

                                                         Загальні умови
Посадові обов’язки забезпечує та організовує виконання основних завдань у сфері державної аграрної політики у районі;

 

розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

 

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району;

 

організовує роботу з питань насінництва, племінної справи, захисту рослин, карантинного режиму;

 

сприяння техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва;

 

реалізує разом з навчальними закладами кадрову політику в галузях агропромислового виробництва;

 

участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району, організовує участь представників району у виставково-ярмаркових заходах.

 

Умови оплати праці посадовий оклад — 6500,0 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня
2018 року № 24)

надбавка за вислугу років на державній службі відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи бестроковість призначення на посаду безстроково

 

 

 

 

 

                         2

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно

з додатком), до якої додається резюме   у довільній формі;

письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та

надає  згоду   на проходження  перевірки  та    оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або

копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік;

заповнена особова картка встановленого зразка;

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

строк подання документів: 15 ( п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Документи приймаються до 17 год. 15 хв. 20 березня 2018 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу 27 березня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 26000 Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул. Соборності, 112

 

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефона особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Чорна Антоніна Володимирівна

тел: 0525641106

kadry@nmrda.kr-admin.gov.ua

                                                           Кваліфікаційні вимоги

 

Освіта Вища освіта за освітнім ступенем магістра (вища освіта заосвітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вищаосвіта) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від01 липня 2014 року№ 1556 (прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)
Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року
Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Освіта агрономічна, технічна

 

Лідерство 1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів.

                               3
Прийняття ефективних рішень 1) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

2) вміння працювати з великими масивами інформації;

3) вміння працювати при багатозадачності;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

Комунікації та взаємодія 1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) відкритість.

Впровадження змін здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них.
Особистісні

компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) вміння працювати у стресових ситуаціях.

           Професійні знання
Знання законодавства Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Кодекс Законів про працю України;

Бюджетний кодекс;

Закон України «Про відпустки».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця, відповідно до посадової інструкції ( Положення про структурний підрозділ) Земельний кодекс України;
Закон України «Про оренду землі»;
Закон України «Про землеустрій»;
Закон України «Про охорону праці»;
інші нормативні документи, що регулюють розвиток  агропромислового комплексу та галузей агропромислового  виробництва, конвенції, стандарти та рекомендації міжнароднихорганізації, що стосуються розвитку агропромисловоговиробництва.

* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №958/29088, з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

                                                             ________________________________

 

Залишити відповідь