Оголошення конкурсів

Результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – завідувача сектору у управління персоналом апарату Новомиргородської районної державної адміністрації 

№ п/п Кандидат Посада Загальна кількість балів Примітка Порядко
вий номер
Дата оголошен
ня конкурсу
1  ЧОРНА Антоніна Володимирівна Завідувач сектору управління персоналом апарату Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області   10,5 Перемо
жець конкурсу
40677 06.10.2017

 УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста

відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку, програмного та господарського забезпечення

управління соціального захисту населення

Новомиргородської районної державної адміністрації

Кіровоградської області

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста

відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення

Новомиргородської районної державної адміністрації

Кіровоградської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій:

забезпечує виконання покладених на відділ завдань з питань надання усіх видів соціальної допомоги через запровадження роботи відділу за єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за допомогою;

здійснює прийом громадян з питань надання усіх видів соціальних допомог;

приймає справи від уповноважених сільської/селищної ради (за реєстрами);

перевіряє правильність оформлення документів для призначення усіх видів соціальних допомог;

           створює та реєструє особову справу;

визначає середньомісячний сукупний дохід;

здійснює розрахунки розміру допомоги;

встановлює терміни призначення допомоги;

готує проекти рішення щодо призначення (відмови) усіх видів соціальної допомоги;

працює на прийомі або на опрацюванні документів та прийняття рішення згідно графіку ротації спеціалістів, який затверджується начальником Управління;

виконує функції інформатора – координатора згідно графіку, який затверджується начальником відділу;

            відповідає за передачу особових справ до відповідного сектору, згідно єдиної технології прийому громадян за реєстрами;

     забезпечує якісний   та своєчасний звіт   з питань, що   належать до   його компетенції;

          здійснює роз’яснювальну роботу серед населення з питань, належних до його компетенції;

          надає відповіді на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до нього;

сприяє громадянам в отриманні необхідних документів щодо призначення усіх видів соціальної допомоги;

            удосконалює методи організації роботи на основі запровадження сучасних інформаційних технологій, використання банків даних, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку;

працює над удосконаленням професійної майстерності,   вивчає нові нормативно-правові документи, а також зміни до діючих, матеріали періодичних видань із питань, що стосуються соціального захисту населення;

       здійснює заходи щодо захисту персональних даних;

виконує доручення начальника управління та відділу, які пов’язані з функціональними обов’язками.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК.

 

Строк подання документів: 17 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 26000, Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул.Є.Присяжного,23а, о 10.00 год. 10 жовтня 2017 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Супрун Оксана Миколаївна

тел.(05256) 4-14-85

inbox2@nmrda.kr-admin.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра економічного або юридичного спрямування
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

4. Технічні вміння Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
5. Особисті компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, “Про державну службу”, “Про державну таємницю”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про мови”, “Про захист персональних даних”,“Про очищення влади”.

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знати законодавчу та нормативно-правову бази, що регулюють умови і порядок надання усіх видів соціальної допомоги,      інструкцію з питань діловодства, нормативні та інструктивно — методичні докумени з питань віднесених до компетенції Управління, Положення про відділ грошових виплат і компенсацій, володіти всіма навичками здійснення прийому громадян, проведення співбесіди з заявниками, обрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї, визначення права на будь-який вид соціальної допомоги, розрахунку та призначення всіх її видів, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету.

 

 

     проведення конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору управління персоналом апарату Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

                                                         Загальні умови
Посадові обов’язки забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби в райдержадміністрації, узагальнює практику роботи з персоналом;

 

забезпечує направлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців;

 

аналізує якісний та кількісних склад державних службовців;

 

організовує роботу щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Умови оплати праці посадовий оклад — 4300,0 грн.

 

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця (постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року
№ 292)

 

надбавка за вислугу років на державній службі відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи бестроковість призначення на посаду строково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання копія паспорта громадянина України;

 

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно

з додатком), до якої додається резюме у довільній формі;

 

письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та

надає  згоду   на проходження  перевірки  та   оприлюднення

 

 

2

   
  відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

 

копія (копії) документа (документів) про освіту;

 

подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення її на офіційному сайті НАЗК за 2016 рік;

 

заповнена особова картка встановленого зразка;

 

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

 

строк подання документів: 30 ( тридцять) календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Останній день прийому – 29 вересня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу 06 жовтня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул. Соборності, 112

 

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефона особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Нетреба Антоніна Юріївна

тел: 0525641106

kadry@nmrda.kr-admin.gov.ua

                                       Вимоги до професійної компетентності

 

                                                           Загальні вимоги

 

Освіта Вища освіта за освітнім ступенем магістра (вища освіта за

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища

освіта) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від

01 липня 2014 року№ 1556 (прирівнюється до вищої освіти

ступеня магістра)

 

Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року

 

Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
                                                          Спеціальні вимоги

 

Освіта юридичного спрямування, державне управління

 

                               3
Знання законодавства Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про відпустки»;

Кодекс Законів про працю України;

інші нормативно-правові акти, які стосуються проходження

державної служби та трудових відносин.

 

Професійні знання 1) досвід роботи на керівних посадах управління персоналом підприємств незалежно від форм власності;

2) знання трудового менеджменту.

 

Лідерство 1) ведення ділових переговорів;

2) досягнення кінцевих результатів;

3) вміння обґрунтувати власну позицію.

 

Прийняття ефективних

рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з

її реалізації;

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) вміння працювати при багатозадачності;

5) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

 

Комунікації та взаємодія 1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

 

Впровадження змін 1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією

на них;

3) оцінка ефективності здійснення змін.

 

Управління організацією роботи

та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) вміння працювати у команді та керувати командою;

4) мотивування;

5) оцінка і розвиток підлеглих;

6) вміння розв’язання конфліктів.

 

Особистісні

компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) ініціативність;

7) вміння працювати у стресових ситуаціях.

 

 

 

                                                             ________________________________

 

                       

 

Залишити відповідь