Оголошення конкурсів

 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії – начальника відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Начальник відділу грошових виплат і компенсацій:

здійснює керівництво відділом у складі Управління;

         розподіляє обов’язки між працівниками відділу, через запровадження роботи відділу по наданню допомоги за єдиною технологією прийому громадян;

         організовує, відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій тощо.

         забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо надання усіх видів соціальної допомоги;

         забезпечує ротацію спеціалістів відділу згідно графіку ротації, який затверджується начальником управління;

         аналізує та перевіряє наявність та послідовність дій при передачі справ від сектору до сектору;

         аналізує звіти соціальних інспекторів щодо повноти інформації про доходи, які використовуються при призначенні всіх видів соціальної допомоги, наданої підприємствами, установами та організаціями;

         організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, народних депутатів, громадських об’єднань, громадян, підприємств, установ і організацій з напрямків діяльності відділу;

         вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

         сприяє постійному поєднанню теоретичних знань з практичними навичками, оволодінню спеціалістами відділу передовими методами та засобами роботи, створює умови для інноваційної управлінської діяльності;

         здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку;

здійснює підписання особових справ отримувачів всіх видів державних соціальних допомог;

         подає пропозиції начальнику управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, забезпечує своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

         здійснює заходи щодо захисту персональних даних;

         забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5300 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному   сайті НАЗК.

 

Строк подання документів: 19 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 26000, Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул.Є.Присяжного,23а, о 10.00 год. 26 вересня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Супрун Оксана Миколаївна

тел.(05256) 4-14-85

inbox2@nmrda.kr-admin.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища, не нижче ступеня магістра
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного рокуне потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство 1) вміння обґрунтувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів

2. Прийняття ефективних рішень 1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) вміння працювати при багатозадачності;

5) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3. Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

4. Комунікації та взаємодія 1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) відкритість.

5. Впровадження змін 1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін.

 

6.

Управління організацією роботи та персоналом 1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) мотивування;

6) оцінка і розвиток підлеглих;

7) вміння розв’язання конфліктів.

 

7.

Особистісні компетенції 1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

8.

Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, “Про державну службу”, “Про державну таємницю”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про мови”, “Про захист персональних даних”,“Про очищення влади”.

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знати законодавчу та нормативно-правову бази, що регулюють умови і порядок надання усіх видів соціальної допомоги,      інструкцію з питань діловодства, нормативні та інструктивно — методичні докумени з питань віднесених до компетенції Управління, Положення про відділ грошових виплат і компенсацій, володіти всіма навичками здійснення прийому громадян, проведення співбесіди з заявниками, обрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї, визначення права на будь-який вид соціальної допомоги, розрахунку та призначення всіх її видів, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету.

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» ─ спеціаліста-еколога відділу агропромислового розвитку Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки Проведення моніторингу аналізу стану виконання природоохоронних заходів органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами району;

проведення моніторингу стану паспортизації твердих побутових відходів;

участь у підготовці проектів цільових програм екологічного спрямування району.

Умови оплати праці Посадовий оклад 3723 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове призначення
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про конкурс на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (останній день подання документів 11 вересня 2018 року до 17 год.15хв.)

 

  •                               2
Місце, час і дата проведення конкурсу

 

14 вересня 2018 року о 10:00 год. за адресою:

26000 Кіровоградська область, м.Новомиргород,

вул. Соборності, 112

•        

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Чорна Антоніна Володимирівна

Нетреба Антоніна Юріївна

тел: 0525641106

ел. адреса:   kadry@nmrda.kr-admin.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
Освіта Освіта вища за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавра
Досвід роботи          

 

Без вимог до стажу роботи
Володіння державною мовою Вільно
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
Уміння працювати з комп’ютером Рівень досвідченого користувача. Знання програм Microsoft Word та Microsoft Excel
Ділові якості Оперативність, навички контролю, вміння розподіляти роботу, уміння працювати в команді
Особистісні якості Дисциплінованість, відповідальність, ініціативність
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
Знання законодавства 1.Конституція України;
2.Закон України «Про державну службу»;
3.Закон України «Про запобігання корупції»;4.Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держаного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закон України «Про охорону навколишнього природоохоронного середовища»

______________________________

 

* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №958/29088, з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

                                                             ________________________________

 

Залишити відповідь