Охорона дитинства

Служба у справах дітей Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

 

Місцезнаходження: 26000, Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н,  м. Новомиргород, вул. Соборності, 112, каб. 8

Телефон: (05256) 41732

E-mail: inbox8@nmrda.kr-admin.gov.ua

Ідентифікаційний код юридичної особи: 41896474

 

Години роботи: понеділок – четвер 08.00 – 17.15, п’ятниця 08.00 – 16.00,

                          обідня перерва 12.00 – 13.00

 

Прийом громадян: вівторок, четвер 08.00 – 17.15,

                              обідня перерва 12.00 – 13.00

 

Працівники служби у справах дітей райдержадміністрації:

начальник – ЛУЦЕНКО Олена Василівна

головний спеціаліст – БУРЛАКОВА Вікторія Олександрівна

головний спеціаліст – ЖУКОВ Артем Олександрович

головний спеціаліст – ШЕВЧЕНКО Геннадій Дмитрович

 

 

——————————————————————————————————-

Положення про службу у справах дітей Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

 

 1. Служба у справах дітей Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області (далі – служба) є структурним підрозділом Новомиргородської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, службі у справах дітей обласної державної адміністрації та керівнику державної служби районної державної адміністрації.
 2. Служба   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією
  і законами України, а також указами Президента
  України   та   постановами   Верховної Ради України, прийнятими
  відповідно до Конституції і законів України, актами
  Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації та керівника державної служби районної державної адміністрації.
 3. Основними завданнями служби є:

        1) реалізація на території району державної політики з питань   соціального   захисту   дітей,   запобігання   дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

        2) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

        3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації   роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

        4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

        5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

        6) ведення державної статистики щодо дітей;

        7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей,   позбавлених   батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

        8) надання органам   виконавчої   влади,   органам   місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

        9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

        10) підготовка інформаційно-аналітичних     і       статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

        11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району  становища дітей, їх соціального захисту,   сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень.

 1. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

        1) організовує   розроблення   і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

        2) надає місцевим органам виконавчої   влади   і   органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

        3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

        4) подає пропозиції до проектів районних програм,   планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

        5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

        6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених   батьківського   піклування,   у   сім’ях   опікунів,
піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

        7) разом із відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації та   місцевими   органами виконавчої влади, науковими установами організовує   і   проводить   соціологічні   дослідження,   готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

        8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, Новомиргородським відділенням Маловисківського відділу поліції ГУНП в   Кіровоградській області заходи щодо соціального

захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу   бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

        9) розробляє і подає на розгляд керівництву райдержадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

        10) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей,   позбавлених   батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

        11) надає     потенційним     усиновлювачам,     опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

        12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

        13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у
сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але
не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться
через три місяці після встановлення опіки та піклування;

        14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей
в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

        15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

        16) готує   та подає в установленому порядку статистичну звітність;

        17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

        18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

        19) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

        20) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї
завдань, відповідно до законодавства.

 1. Служба має право:

        1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,   підприємствами, установами   та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

        2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

        3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики   – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

        4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

        5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

        6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

        7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

        8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

        9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах   для   дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених батьківського   піклування,   спеціальних   установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання,  а також у разі  необхідності  –  умови роботи   працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм
власності;

        10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

        11) запрошувати   для   бесіди   батьків   або   опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели   до   порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

        12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих комісією з питань захисту прав дитини райдержадміністрації та координаційною радою служби;

        13) укладати   в     установленому   порядку   угоди   про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими   та   іншими   об’єднаннями   громадян   і благодійними організаціями;

        14) скликати в установленному порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

        15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

        16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

        17) розробляти і реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

        18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,   перебувають   на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 1. Служба під час виконання покладених на неї   завдань взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами   райдержадміністрації   та   органами   місцевого   самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
 2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється   з   керівником державної служби райдержадміністрації за   погодженням   із службою у справах дітей облдержадміністрації.
 3. Начальник служби:

        1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе   персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

        2) видає у   межах   своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

        3) розробляє і подає положення про службу і функціональні обов’язки працівників служби.

        9. Функції   щодо   проведення   процедури   усиновлення, влаштування   дітей-сиріт та дітей,   позбавлених   батьківського   піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

 1. Для   погодженого   вирішення   питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися координаційна рада   у складі начальника служби (голова координаційної ради), працівників служби,   керівників інших   структурних   підрозділів   райдержадміністрації, Новомиргородського відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

        Склад координаційної ради затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника служби.

 1. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

        Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

 1. Утримання     служби     здійснюється   відповідно   до законодавства.

       Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби
затверджуються головою райдержадміністрації.

        Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює райдержадміністрація.

        Кошторис та   штатний   розпис   служби   затверджуються   у
встановленому   порядку   головою   райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

 

 1. Служба є юридичною особою, яка не має самостійного балансу  та рахунку в органах Казначейства, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та кутовий штамп.


_______________________

25.09.2015
Попередження жорстокого поводження між дітьми

———————————————–

25.05.2015
Родина для дитини

———————————————–

26.03.2015
Про проведення засідання з питань захисту прав дітей!

———————————————–

01.10.2014
Чужих дітей не буває

———————————————–

Залишити відповідь