Пропозиції щодо інвестицій

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

Новомиргородська районна державна адміністрація в рамках програми залучення інвестицій
надає інформацію, щодо підприємств які потребують інвестицій.

Потенційних інвесторів пропонуємо надавати пропозиції за тел.(факс) 4-13-35, 4-11-36


Адреса: 26000, Україна, Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул. Леніна, 112


E-mail: inbox1@nmrda.kr-admin.gov.ua


Офіційний Веб-сайт:
http://nmrda.kr-admin.gov.ua

Голова Новомиргородської районної
державної адміністрації
С.Шевченко

В Новомиргородській районній державній адміністрації працює Дозвільний центр. Центр , де підприємці можуть одержати дозвіл на здійснення різнихвидів діяльності.

 

Щоб скористатися цією послугою вам необхідно звернутися до адміністратора дозвільного центру. Його основними завданнями є:

-надання підприємцям повної і вичерпної інформації про терміни, процедури і вартістьдержання дозволів.

-Прийняття у підприємціві реєстрація документів для подальшої їх передачі до відповідних дозвільних органів і відомств.

-Координація дій і документообігу між відомствами , що видають дозволи.

-Видача підприємцям дозволів.

 

Існування державного адміністратора як посередника між підприємствами-заявниками та органами, що видають дозволи, значно спростить процедуру одержання дозволів , оскільки він сам виконуватиме ті процедури, які підприємці вважають складними. Введення інституту державного адміністратора також зменшить кількість безпосередніх контактів підприємців з чиновниками, що обмежить можливість для виникнення корупції. При цьому у підприємців залишається змога у разі потреби безпосередньо звертатися до органів, котрі видають дозволи, і не користуватися послугами адміністратора.

 

Земська лікарня – пам’ятка
архітектури
XX сторіччя

image001

Земська лікарня – пам’ятка архітектури XX сторіччя

м.Новомиргород, Кіровоградська область, вул. Леніна,89.

Ця незвичайна лікарня (1910-1913 рік) збудована у псевдоруському стилі на гроші Ганни Дмитрян – доньки місцевого купця. Комплекс лікарні – чудовий зразок цивільної
архітектури, що одержала розвиток на півдні Росії з 70-х років XІ сторіччя.

Цегельний орнамент імітує різьблення по дереву давньоруських будівель, металеві мережива прикрашають перекриття і входи.


Загальна площа 1273,кв.м., об’єм – 7169 куб.м.


Будівля розташована на березі озера Лонго у центральній частині міста, поряд міський парк, ресторан, поліклінічне відділення центральної районної лікарні. Вода в озері солона. Зверху на дні залягає пісок білого кольору товщиною 0,25 метра. Під ним залягає пісок чорний. Старожили міста стверджують, що грязі озера використовувались для бальнеологічних цілей.

Наявність інфраструктури: автомобільна дорогаГородище –Устинівка, міський водогін потужністю 2000 м3/добу, нитки міської каналізації, ЛЕП35 кВ, газопровід низького тиску , відстань до залізничної станції –2 км.

Пропонується передати комплекс будівельв довгострокову оренду на умовах збереження архітектурного вигляду.

Новомиргородщина
запрошує інвесторів

Інформація до відома суб’єктів підприємницької діяльності

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року №715-р затверджено порядок відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимоги до вищезазначених проектів. Порядком визначено загальну процедуру організації та проведення відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», та можливості їх участі у реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2014 рік ( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205-17).


Новомиргородський район Кіровоградської області знаходиться в межах Південнопридніпровської височинної області Дністровсько-Дніпровської лісостепової провінції Східноєвропейської рівнини. Середньорічна кількість опадівскладає 513мм, середньорічна температура повітря становить +7,7оС. Число днів року з температурою більше 0оС складає 240-250 днів. Тривалість залягання снігового покриву-65-90днів, його середня висота 9-16см. Ґрунти району представлені на 96,9% чорноземами і сірими лісовими (2,4%). Вміст гумусу в чорноземах 2,4-4,5%, в сірих лісових- 1,6-2,8%. Із103,2 тистазагальноїплощірайону89,9тис. газайнятосільгоспугіддями,зних:ріллі – 76,7 тис. га,пасовищ – 9,8 тис. га,лісовихплощ-5,1 тис. га,земельводногофонду1,5 тис. га.ПоверхневіводипредставленірічкоюВеликаВисьзїїпритокамитар.Мокрий
Ташлик.Найбільшеродовищепідземнихвод-Панчівське.Надрарайонубагатібуримвугіллям/балансовізапаси – 146,2 млн.т./,ільменітом/балансовізапаси11,8 млн. м3/,лабрадоритом,гранітами,каоліном,цегельно-керамічноюсировиною,пісками.

В структурі валової продукції району 70-80% складає сільськогосподарська продукція щороку біля 100тис.т. зернових і зернобобових культур, 50-60тис.т. цукрового буряку, 15-20 тис.т. насіння соняшнику, близько 25тис.т. молока, 3-4 тис. т. м’яса. Сільськогосподарські підприємства представлені 27, що мають в користуванні понад 500 га ріллі, 43 землекористувачами з ділянками 50-500 га та понад 1 тис.осіб, що приєднали паї до особистих селянських господарств.

Промисловість району представлена Капітанівським цукровим заводом потужністю 2,5тис.т. переробки сировини задобу,  Новомиргородським шкірзаводом потужністю 300 т переробки мокросолених шкір у місяць, Новомиргородським плодоконсервним заводом потужністю 10 тис. умовних банок консервів у рік, Новомиргородським елеватором потужністю 128 тис. т. та низкою дрібних підприємств.

З півночі на південь через район проходить колія Одеської залізниці зі станціями Новомиргород та Капітанівка, автомобільна дорога Городище-Устинівка та газопровід-відвід високоготиску “Союз” – Капітанівка-Новомиргород. Південною частиною району проходить ЛЕП750 кВ, до районного центру заведено лінії 154кВта 110кВ. ЛЕП35 кВ підведено до Дібрівської, Коробчинської та Панчівської підстанцій.

Район об
єднує Новомиргородську міську/13тис.жителів/, Капітанівську селищну/3,5тис.жителів/ та 20 сільських рад /16 тис.жителів. Із 32,5тис. населення 17,5 тис. осіб працездатного віку, 12тис. пенсіонерів, 4,5 тис.школярів.

 Наявність кваліфікованої робочої сили, розвинутої транспортної та енергетичної інфраструктури, вільних земельних ділянок державної власності, достатніх водних ресурсів та сільськогосподарських угідь, корисних копалин створює сприятливі умови для реалізації інвестиційних проектів у галузях сільського господарства, переробки сільськогосподарської продукції, виробництва будівельних матеріалів, легкої промисловості, тощо.


1.Земельна ділянка площею 25га розташована на промисловому майданчику закритої шахти “Новомиргородська”
розташованаза 2 км до південної околиці м.Новомиргорода і прилегла до автомобільної дороги Городище-Устинівка і залізниці. На територію заведена ЛЕП154 кВта ЛЕП35 кВ. Поряд знаходяться міські очисні споруди. Відстань до міського водогону потужністю 2000 м3/добу-1,5 км, до газопроводу високого тиску-2,5 км. Ділянка придатна для реалізації інвестиційних проектів у галузях промислового виробництва м’яса птиці чи свинини, переробки сільськогосподарської продукції, виробництва пального, тощо.

2.Земельна ділянка площею 30 га не діючого цегельного заводу на південній околиці м.Новомиргорода. Новомиргородське родовище суглинків має запаси за категоріями А+В+С, 6.7млн.м3 і дозволяє реалізувати інвестпроект з виробництва лицювальної цегли. В 2007 р.кілька організацій подали документи для одержання ліцензії на його промислову розробку.

3. Земельна ділянка площею 30га на західній околиці с.Оситняжки, списаний сад, переведений у категорію пасовища. Родовище суглинків прилягає до дороги з твердим покриттям, ЛЕП110 кВ, траси проектованого газопроводу. Відстань до залізничної ст.Капітанівки – 8км. Ділянка придатна для розміщення підприємства з переробки сільгосппродукції або цегельного заводу.

4. Земельна ділянка площею 8га на захід від с.Камянки, що включає розвідане родовище лабрадориту. Відстань до залізничної станції Новомиргород-5 км. Ділянка придатна для реалізації проекту з видобутку лицювального каменю, потребує додаткової геологорозвідки.

5. Земельна ділянка на північній околиці с.Веселівки площею 8га, ділянка Панчівського родовища первинногокаоліну. За попередньою розвідкою запаси становлять3  млн. м3. Потужність продуктивного шару-близько10м, середня глибина залягання-20 м. Ділянка придатна для організації видобувного підприємства.

6. Земельна ділянка/господарський двір/на південній околиці с .Василівки площею 20 га. Підведена дорога з твердим покриттям, ЛЕП-10 кВ, водогін. Відстань до залізничної ст.Новомиргород– 22 км. Ділянка придатна для розміщення підприємства з вирощування великої рогатої худоби/в селі понад 100 га природних пасовищ, що невикористовуються/.

7. Земельна ділянка/господарський двір на східній околиці с.Жовтневого площею 20га. Підведена дорога з твердим покриттям, ЛЕП-10 кВ,водогін. Відстань до залізничної ст. Новомиргород-30км. Ділянка придатна для розміщення підприємства з вирощування свиней.

 Реалізація пропонованих інвестпропозицій передбачена в стратегії розвитку району на період 2007-2015рр., затвердженій районною радою. Ми готові розглянути й інші пропозиції потенційних інвесторів. Наша адреса і контактні телефони:26000
м.Новомиргород,вул.Леніна112,тел. (05256)4-11-02;факс (05256)4-15-87.

 

Електронна адреса Новомиргородської районної ради: itdrjk@nm.com.ua

 

 

 

1. Про наявність родовищ корисних копалин

2. Пропозиції щодо розміщення підприємства на південній околиці м.Новомиргорода

1. Інвестиційна пропозиція щодо шахти “Новомиргородська”

 

1. Про наявність
родовищ корисних копалин

В рамкахпрограми сприяння залученню інвестицій в народно-господарський комплекс району Новомиргородська районна державна адміністрація надає інформацію для зацікавлених організацій щодо наявності родовищ корисних копалин.


1. Лікарівське родовище лабрадориту.

Корисною копалиною є кристалічні породи, представлені зеленувато-сірими, середньозернистими іризуючими (лабрадоресценція від золотистого до фіолетового кольорів) лабрадоритами. Якість каменю відповідає вимогам ГОСТ 9479-69 на блоки з природного каменю для розпилювання на лицювальні вироби. Відходи можуть використовуватись для виготовлення щебеню за ГОСТ8267-64 і
каменю бутового за МРТУ 21-33-67.

Запаси, затверджені УТКЗ за категоріями А+В+С, становить 1715 тис.куб.м. Приріст можливий за рахунок розширення площі і в глибину. Розвідані запаси забезпечують роботу кар’єра на 85 років. Середня потужність розвіданої товщі – 34,8 м, середня потужність покривних порід – 10,6 м.

Родовище розташоване за 0,8 км від с.Лікареве, в 10 км від м.Новомиргорода і залізничної станції Новомиргород. Розробка велась в 70-ті – 90-ті роки, припинення в зв’язку зі спадом в будівельній галузі України.

В Новомиргороді будується каменеобробний цех потужністю 10000 кв.м виробів у рік.

В зв’язку пожвавленням на ринку будівельних послуг, лабрадорит, як унікальний муровальний матеріал, має перспективу широкого застосування.

 

2.Пропозиції щодо розміщення
підприємства на південній околиці м.Новомиргорода

1.Опис земельної ділянки:

 

1.1.
розташована на південній околиці м.Новомиргорода на незабудованій частині господарського
двору колишнього КСП ім..Чкалова за 300 м від найближчих житлових будинків;

 

1.2.
має площу 15 га з можливістю розширення до 20 % на захід за рахунок пустиря;

 

1.3.
рельєф – плато зі схилом на північ близько 1 градуса складене лісовидними суглинками; проблем, пов’язаних з ґрунтовими водами немає;

 

1.4.
ділянка знаходиться в державній власності, до категорії сільгоспугідь не належить.

 

2.Опис комунікацій, що примикають:

 

2.1.
транспортні:
за 400 м від ділянки проходить територіальна
автомобільна дорогаТ-24-01 “Городище –Устинівка”, до якої наявний під’їзд з твердим покриттям;

за 5 км від ділянки розташована залізнична станція Новомиргород Одеської залізниці;

енергетичні: за 200 м від ділянки проходить ЛЕП-35, що тимчасово використовується для електропостачання частини міста потужністю 10 КВт;

за 1,5 км на північ знаходиться газопровід високого тиску діаметром 273 мм, вуличні розвідні мережі досягають прилеглої околиці міста.

водоканалізаційні: через ділянку проходить міський водогін з Троянівського водозабору потужністю до 2000 куб. метрів води на добу;

за 250 метрів від ділянкипроходить траса міської каналізаціїдо очисних споруд, що підлягають реконструкції, потужністю 750 куб. метрів стоків на добу, розташованих за 1,3 км від ділянки на південь.


3.Соціально – економічна характеристика району і міста

Новомиргородський район знаходиться в північній частині Кіровоградської області на кордоні з Черкаською. Населення –33 тис. чоловік, в тому числі міського населення в райцентрі – 13 тис. чоловік. В зв’язку з ліквідацією шахти “Новомиргородська“ районмає найвищий в області рівень безробіття – 11 %. У місті Новомиргороді діють: елеватор потужністю 128 тис. тонн зберігання, комбікормовий завод потужністю 40 тис. тонн, лісництво, плодоконсервний завод, шкір. завод, в смт.Капітанівці діє цукровий завод потужністю 2,5 тис. тонн переробки сировини за добу.

Аграрний секторвиробляєпродукціїна130 млн. грн.в рік ,в тому числі зернових до 100 тис. тонн, молока 25 тис. тонн, м’яса на 4 тис. тонн. Надра багаті бурим вугіллям(146 млн. тонн), пластичними глинами ( 7,5 млн. куб. метрів), лабрадоритами, ільменітами, каоліном.

4.Пропозиція

Вказана ділянка з прилеглими комунікаціями пропонується для будівництва підприємства по переробці сільськогосподарської продукції або виробництва будівельних матеріалів: лицювальної цегли, черепиці на базі родовища пластичних глин, що до неї примикає.

Назва

Зміст

1

Найменування інвестиційного
об’єкту (земельної ділянки; об’єкта
незавершеного будівництва; будівлі,
які не використовуються)

Не житловий комплекс будівель:
гуртожиток-761,5 кв.м
клуб-276,2 кв.м

2

Його місцезнаходження

м.Новомиргород, вул.Садова,
6

3

Власник об’єкту (права
користування, оренда)

Короленко Валентин Іванович

м.Нова Каховка

тел.(805549) 7-14-38

моб.8050-315-64-37

4

Оціночна вартість об’єкту,
тис.грн.

5

Наявність інфраструктури

Будівлі розташовані в північній
частині м.Новомиргорода, на території
колишнього зоотехнікуму в лісопарковій
зоні, на відстані 500 м від річки В.Вись,
прибережна смуга якої дає можливість
організації пляжу і пристроїв для
відпочинку на воді. В радіусі 1 км
розташовані загальноосвітня школа,
Златопільська гімназія. Поряд
проходить траса газопроводу, на
території є свердловина чистої
питної води

6

Пропозиції щодо цільового
використання

Лісопаркова-просторова
композиція дозволяє
використовувати територію для
організації бази відпочинку

Інвестиційна пропозиція щодо
шахти “Новомиргородська”


Шахта “Новомиргородська” була введена в діюв 1979 році.

Потужність шахти – 1 млн. тонн бурого вугілляв рік.

В 1998 році шахта “Новомиргородська “ була закритата затоплена (законсервована).

В очисних вибоях залишилися три механізованих комплекси по видобутку вугілля, стрічкові конвеєрнілінії, три насоси потужністю 300 м3 на годину, три підземні електровози та інше.
Шахта “Новомиргородська” має добрі гірничо-геологічніумови, вигідне розташування площі шахтного відводу з підготовленимидля видобутку наявними запасами вугілля.

Вугілляшахти може бути використано:

 

на побутове паливо ;

на потребу промислових підприємств;

на потреби Ладижинської ТЕЦ (як це передбачалося в минулому);

на переробку для виготовлення синтетичних бензинів та дизельного палива;

на виробництво органо-мінерального добрива.

 

Промисловий майданчик закритої шахти “Новомиргородська” представляє собою земельнуділянкурозміром 25 га , форма власності – державна. Відстань до міського водогону потужністю 2000 м3 / добу – 1,5 км, до газопроводу високого тиску – 2,5 км, на територію заведенаЛЕП –154 кВ таЛЕП –35 кВ, відстань до залізничної станції –1,5 км

Контактні телефони:

Голова районної державної адміністрації
Шевченко Сергій Анатолійович
4-13-35
 

Залишити відповідь