Енергосервіс

     Ефективність споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери України залишається досить низькою та не відповідає європейським стандартам. Саме у скороченні обсягів споживання енергії бюджетною сферою знаходиться значний резерв підвищення енергоефективності країни в цілому. Проте у державному та місцевих бюджетах не достатньо коштів для інвестицій в підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери. У зв’язку з цим, в Україні запроваджується новий механізм енергомодернізації будівель бюджетних установ — механізм енергосервісу.

     З цією метою Верховною Радою України прийнято:

     Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 № 327-VIII;

     Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 № 328-VIII.

     На їх виконання затверджено примірний енергосервісний договір — постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного енергосервісного договору» від 21.10.2015 № 845.

     Крім цього, з метою виконання норм законів Міністерством фінансів України прийнято наказ від 06.11.2015 № 996«Про внесення зміни до економічної класифікації видатків бюджету» відповідно до якого доповнено економічну класифікацію видатків бюджету позицією 2276 «Оплата енергосервісу» (наказ Мінфіну від 14.01.11 № 11 «Про бюджетну класифікацію»), що дозволить бюджетним установам формувати видатки із врахуванням витрат за укладеними «енергосервісними договорами».

     Концепція енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ впроваджуються інвесторами — енергосервісними компаніями (ЕСКО). 

     ЕСКО, вкладаючи власні кошти, несе фінансові ризики, бере повну відповідальність за якість робіт та зацікавлена в максимальній економії витрат на оплату комунальних послуг.

     Оплата енергосервісу здійснюється замовником виключно за рахунок економії енергоресурсів, досягнутої в результаті здійснення енергоефективних заходів. Зазначений механізм дозволить без додаткових витрат з бюджету зменшити споживання енергоресурсів бюджетними установами.

     Одним із завдань є інформування потенційних виконавців енергосервісу (ЕСКО) щодо наявних об’єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження енергоефективних заходів.

     Державне агенство з енергоефективності та енергозбереження України розробило типову форму з основною інформацією щодо енергоспоживання будівель бюджетних установ.

     У зв’язку з вищезазначеним, було запропоновано керівникам бюджетних установ Новомиргородського району заповнити форму «Характеристика бюджетної установи» по кожному об’єкту, який потребує енергомодернізації.

Перелік даних об’єктів можна переглянути нижче

Туріянська ЗШ I-III ступенів

———————————————–

Капітанівська ЗШ I-III ступенів

———————————————–

Comments are closed.